Jak se hraje Neptunex

Předně – Neptunex nelpí na přísných pravidlech. Můžete si je upravovat podle nálady, podle složení hráčů, podle denní či noční doby – prostě: je to na Vás. V dalším textu naleznete spíš soubor doporučení, než neměnný předpis, jak hrát.

Hlavní cíl Neptunexu je totiž – zábava.

Pravidla

Podle zvolené herní varianty rozložíme buď všechny kartičky rubem vzhůru do čtverce 6x6 kartiček (hra s trojicemi), nebo 5x5 kartiček (hra s dvojicemi), kdy veprostřed zůstává volné pole (může být zaplněno neutrální kartičkou).

Neptunex (hlavní hra)

(hra s 36 kartičkami a 12 pomocnými kartičkami se symboly básničky, černobílého obrázku a barevného obrázku).
Na hrací plochu rozložíme hlavní kartičky do čtverce 6x6 kartiček rubem nahoru.

Cíl hry

  • Přežít.
  • Sebrat co nejvíce trojic.

Hra

Hráči hrají v libovolném pořadí.
Při svém tahu hráč otočí dvě kartičky lícem nahoru. Pokud kartičky nepatří jednomu výjevu, hráč otočí kartičky rubem vzhůru a pokračuje další hráč v pořadí. Pokud hráč otočí dvě příbuzné kartičky (tj. kartičky stejného výjevu), může otáčet třetí kartičku. Pokud i třetí kartička patří ke stejnému výjevu, hráč odebere kartičky z hrací plochy, dá je na svoji hromádku odebraných kartiček a pokračuje ve hře (otočí dvě kartičky).
Pokud hráč otočil dvě kartičky ze stejného výjevu a třetí otočená kartička k výjevu nepatří, pak hráč otočí třetí kartičku rubem nahoru a libovolnou kartičku z první dvojice též -- z té se stává past. Druhá kartička zůstává otočená lícem vzhůru. Na ni položíme značkovací kartičku, která jednoznačně určuje, která kartička je past.

Příklad

Při tahu otočíme Kačeny - barevný obrázek a Kačeny - černobílý obrázek. Třetí kartička je například Býk - básnička. Hráč otočí Býk - básnička rubem vzhůru a může se rozhodnout, která z kartiček Kačeny - barevný obrázek, nebo Kačeny černobílý obrázek bude past (povětšinou ta, která je na hůře zapamatovatelné pozici) -- řekněme Kačeny - černobílý obrázek. Hráč tedy otočí kartičku Kačeny - černobílý obrázek rubem vzhůru a na kartičku Kačeny - barevný obrázek, který zůstane obrázkem vzhůru, položí malou (značkovací) kartičku s typem černobílý obrázek (obrys trojzubce). Značkovací kartička na kartičce výjevu jednoznačně určuje past.

Past

Před zahájením hry se hráči dohodnout, jak bude past fungovat. Jsou dvě možnosti:

  • hráč vypadá ze hry,
  • hráč odevzdá jednu ze svých sebraných kartiček mimo hru (kartička nepatří nikomu).

Konec hry

Konec hry nastane, když některý z hráčů dobere poslední trojici, případně předposlední z hráčů otočil kartičku past. Na konci hry se sčítají sebrané kartičky. Vítězí ten, kdo má kartiček nejvíce. Pokud past vyřazuje ze hry, kartičky vypadlého hráče se nesčítají.

Neptunex – pasti (hra pro odvážné)

Hra pro jednoho či více hráčů. Pokud hraje více hráčů, je možné hrát ve variantě každý za sebe nebo všichni za jednoho, kdy všichni hráči hrají společně "proti Neptunexu". Lze i kombinovat, že mohou hrát například dva proti jednomu.

Cíl hry

  • Přežít
Kartičky jsou rozloženy rubem vzhůru (celá sada tj. 6x6 kartiček). Pokud hraje více hráčů, pak se hráči pravidelně střídají v libovolném pořadí.

Hráč otočí dvě kartičky lícem vzhůru. Pokud kartičky nepatří ke stejnému výjevu, hráč otočí kartičky rubem vzhůru a hraje následující hráč.

Pokud kartičky patří k jednomu výjevu, pak hráč nechá jednu kartičku otočí opět rubem vzhůru (z té se stává past) a na druhou (zůstává lícem vzhůru) položí značkovací kartičku, které typově odpovídá pasti.

Nastražením pasti tah hrajícího hráče končí a hraje následující hráč. Pokud hráč omylem otočí past, prohrává.

Příklad:

Při tahu otočíme Kačeny - básničku a Kačeny - černobílý obrázek. Kartičku Kačeny - černobílý obrázek otočíme rubem vzhůru (past) a na kartičku Kačeny - básnička položíme značkovací kartičku s černobílým trojzubcem. Tím je jednoznačně určeno, že past je Kačeny - černobílý obrázek.

Vyřazené kartičky:

V případě, že další hráč otočí třetí kartičku z výjevu, který již má past, kartičku odebere z hrací plochy a hraje dál.

Vyřazené kartičky mají tento význam:

  • v případě, že hrají hráči proti sobě, vyřazená kartička nepředstavuje žádný bonus a nikomu nepatří.
  • v případě, že hráč/hráči hrají proti Neptunexu, pak počet vyřazených kartiček představuje skóre hry. Při dosažení maximálního skóre (dvanáct) hra končí vítězstvím hráče/hráčů.

Konec hry

Hra končí vítězstvím v případě, že na hrací ploše zůstane dvanáct obrázků lícem vzhůru, dvanáct rubem vzhůru (pasti) a dvanáct je vyřazeno ze hry. Hra končí též, když poslední hrající hráč otočí jakoukoliv past.

Zajímavost ke hře

Tuto hru Neptun miloval a pro ostatní vodní živočichy výsledek jeho hry představoval vůbec první předpověď počasí na světě.
Podle počtu odhalených pastí se měnila Neptunova nálada. Pokud odhalil méně než dvě pasti, rozlítil se tak mocně, že bouře, kterou vyvolal, byla strašlivá a trvala někdy i týden! S lepšími výsledky bývávaly bouře mírnější. A pokud se Neptunovi podařilo odhalit všech dvanáct pastí, nad oceány svítilo slunce, vodní hladinu čeřil jemný vánek a bylo slyšet Neptunovo něžné pobrukování .
Podle historických dokumentů nemíval Neptun příliš vyrovnané hry.

Další varianty her

  1. Hráči otáčejí trojice kartiček se stejnými pravidly jako hra PEXESO.
  2. Hráči odeberou z každého výjevu jednu libovolnou kartičku a hrají standardní PEXESO s hrací plochou 5x5 kartiček (bez prostřední kartičky). Prostřední kartička může být neutrální (například kartička Věnování) a může sloužit jako past. Při troše nepozornosti může sklapnout.
  3. Zjednodušená varianta předcházející hry: z výjevů se odebere stejný typ kartičky (například básnička).

Kontakt

pan@jarazid.cz